Translate


   Poštovani,
   Stranica na kojoj se nalazite, bez obzira na svoj čudan naziv, ustvari je uvodna strana u nekoliko sadašnjih i više budućih tekstova, ali i sopstvenih video filmova, sa dve osnovne i paralelne  teme: I. Radiestezija  i II. Samospoznaja, Duhovnost i Vera, istovremeno tražeći njihove uzajamne,  medjusobne veze. 
   Svaka “alternativna” oblast, traži značajno drugačiji pristup pojedinca k tome, nego što bi bilo samo puko učenje, ukoliko se želi istinsko saznanje.  Za razliku od savremene medicine, čiji se uspesi nikako ne mogu zanamarivati, niti odbacivati  (greška početnika alternativaca), a posebno nekih njenih oblasti, uz istovremenu rezervu u odnosu na neka dijagnosticiranja i tretmane, nama je potrebno da nešto više saznamo o daljim ili dubljim uzrocima svakog pojedinačnog problema. U želji i nadi da se jednom sastanu i jedan i drugi pristup, te da tada i objedine svoje delovanje, i pišemo ove tekstove.
  Baveći se godinama profesionalno, radiestezijom, na malo drugačiji i posebniji način, nego što je klasična radiestezija, vrlo brzo se iskristalisalo  pitanje  "ZAŠTO NEKO NEGDE  ŽIVI, BORAVI ILI SPAVA?", kao i  "ZAŠTO SE NEKOME DEŠAVAJU ODREDJENE STVARI?". 
   Posebno je pitanje vezano za teoriju PRINCIP DONOŠENJA ODLUKA!
  Srećom, brzo je i stigao odgovor, koji glasi ZATO ŠTO  JE TO POTREBNO! odnosno, ZATO ŠTO JE TO U OKVIRU PLANA RAZVOJA  DUŠE! 
Naravno, prva misao, vezana za ovu tvrdnju je KOJEŠTA ili slično, uz mali ili veći podsmeh, ukoliko nismo već uplovili  u more OTVORENOG UMA, ali pre dvadeset i više godina, a pogotovo pre četrdeset, verovatno bi se i mi nasmešili. Sada, svakako  ne, šta više, pokušaćemo da Vam i predočimo suštinu i složenost ove tvrdnje. 
   Sa druge strane, postavlja se pitanje, kako to da donosimo i pogrešne odluke, kada o nečemu i dovoljno znamo, ili bar mislimo, i da li su i u slučajevima  dramatičnih dešavanja, takve postavke, zaista na mestu.
   KOJA JE TO MERA UTICAJA SLUČAJNOSTI, SOPSTVENIH ODLUKA ILI POSTOJANJA NEKOG PLANA U NAŠIM ŽIVOTIMA?
   KAKO TO, DA INTELIGENCIJA I PAMET, NISU U POTPUNOJ KORELACIJI, VEĆ ČESTO NA SUPROTNIM STRANAMA I, DA LI SU NAŠI OSEĆAJI, OSEĆANJA I OSETLJIVOST, BITNIJI ZA DONOŠENJE ODLUKA ČIJE POSLEDICE ŽIVIMO?
   UOSTALOM, I MOŽDA NAJVAŽNIJE, ZNAMO LI ZAISTA KO SMO, ČAK I KAD ODRASTEMO, I KUDA IDEMO? 
   Razvijajući ideju, ukazala se potreba da se odvojeno piše samo o radiesteziji, (ali ne na uobičajeni način, jer postoji savim dovoljno takve literature), a posebno o delu koji bi mogao biti njen komplementarni pandan, o samospoznaji i duhovnosti i naravno, veri. Te stvari nisu, niti mogu biti u suprotnosti, jer izvor radiestezijskih informacija, proističe iz istog akumuliranog  centra znanja, svesti i emocija u nama, koga želi da spozna proces samospoznaje, u nama i oko nas,  a kome teži proces duhovnog  traženja onoga iznad nas, kome teži vera.
   Tako  se došlo do ideje, o dve odvojene, ali uzajamno i povezane teme, koje su ovde dobile nazive i nadnaslove DANKO RADIESTEZIJA i RADIESTEZIJA DANKO, u okviru generalnog naslova koji ih objedinjuje DANKO RADIESTEZIJA DANKO. (Na Google se mogu potražiti pod  danko radiestezija i radiestezija danko). 
RADIESTEZIJA DANKO  će se baviti pitanjima već poznatog područja radiestezije, te će tekstovi toga naslova obuhvatati  dešavanja i saznanja  iz same radiestezije sa sopstvenog puta.
   DANKO RADIESTEZIJA (što će reći Danko-va Radiestezija), će se baviti nadgradnjom  nastalih spoznaja i saznanja iz sopstvenog rada i prakse u toku više od dvadeset godina, kao i povezanog iskustva još dvadeset godina pre toga, trudeći se da na što pristupačniji način, da objašnjenja i smernice, svoga, još uvek trajućeg putovanja i pomogne onima koji žele da lakše dodju do svog pravog usmerenja, iako postoji samo jedan, potpuno ispravan put. Ali i pre svega podsetnik, naših razgovora i rada,  onima  kod kojih smo bili i postali prijatelji  i onih kod kojih ćemo, tek biti.
Brojevi pored nadnaslova, ne označavaju i neophodan redosled čitanja, jer su tekstovi pisani u nadahnuću,  ali svaki tekst u svom podnaslovu sadrži  odrednicu, naziv teme čemu je namenjen, dok su video filmovi  snimani i pravljeni  ad hoc, dok na montažu čeka još tridesetak sati snimljenog materijala. Zainteresovani  će na osnovu toga moći, sami da odaberu  odgovarajuću sferu interesovanja, iako ih sve veže jedna ista potka.
Slogan SPAVATE LOŠE, USTAJETE UMORNI?, nastao je pri kraju osamdesetih godina,  posle izuzetno kratke primene, dva tri dana, tehnike,  iz tada kultne knjige,  MOĆ PODSVESTI i objašnjava na najkraći mogući način osnovni simptom proučavanja, klasične radiestezije, “sindrom umora”.
   Boraveći i radeći, u preko tri hiljade kuća i stanova, došlo se do nepobitne potvrde postojanja svega onoga, što se u radiesteziji, ali i šire, smatra osnovnim uzrokom problema, bilo koje vrste, a to je, da sve počinje prvo na duhovnom i energetskom planu. Tri hiljade pregledanih stanova i kuća je za ovaj posao, ogroman broj, bez obzira da li je neko pregledao više ili manje od toga. Suština je, da to nije bio površan rad, (prosečno vreme rada je oko četiri sata), što je rezultiralo ne samo  zadovoljstvom zbog učinjenog  posla, već više zato, što se iz svake kuće, izašlo sa novim spoznajama i saznanjima. Mnogo je naučeno od samih ukućana, čija su iskustva, znanja i običaji, kasnije pretočeni u sam rad. Lokacije su bile raznorazne i neverovatne, od centra velegrada do, bukvalno, kuća na samim vrhovima planina, od ekstravagantnih i skupih kuća do romskih naselja i udžerica, od zabačenih zaseoka na granicama raznih država, do gradskih podruma i bivših vešernica. Profil ljudi  se kretao od najpoznatijih akademika i profesora nauka do najjednostavnijih i divnih seljaka, od svetski afirmisanih lekara do “alternativnih” prevaranata, od nepoznatih, običnih ljudi koji su kasnije postali "zvezde", i do "zvezda" čiji je sjaj potamneo, od sveštenika raznih veroispovesti,  do mnogih vidovnjaka, “proroka “ i iscelitelja, od najbogatijih, do skoro beskućnika, od najvećih ateista, do dubokih vernika. I od svih se učilo i naučilo.
   Za razliku od većeg broja kolega, koji se ponose što vrlo brzo i u par minuta mogu da pregledaju  stan na licu mesta i daju neku analizu prostora (što i nije problem, jer se i mi, istina retko, time koristimo), nama je drago da svaki pregled, odnosno poseta,  traje tri, četiri, pa i više sati, kao i da se za to izdaje odredjeni dokumenat i svakako, crtež stana sa ucrtanim uticajima i preporukama. Naravno, svaki pregled je proveren ponovo i preko crteža. Ući u stan,  pokazati i reći ukućanima : “Ovde je dobro, a ovde nije”, nije jedina suština radiestezijskog pregleda, jer ako ostanu uskraćeni za informaciju,  zašto je to tako, kao i  principe delovanja toga, mi nismo ispunili svoju misiju.  Njihova unutrašnja stanja su blisko povezana sa energijama i dešavanjima u kući i to u uzajamno uzročno posledičnoj vezi, tako da se ta misija, sastoji i u malom edukovanju ukućana, šta se sve i zašto ispituje, koji su razlozi uslovili odredjene stvari i puteve daljeg delovanja, jer je i njihov zadatak širiti saznanja o tome, makar svojim bliskima.
   Razlika se pojavila i u utvrdjivanju odredjenih energetskih mreža i čvorova, koje se u klasičnoj radiesteziji traže na pravilnim,  simetričnim rastojanjima, najčešće posle odredjivanja i na osnovu prve tačke.  Ali, te mreže nisu fiksni betonski zidovi ni stubovi, već energije, podložne uticaju ostalih ili bolje rečeno,  uzajamnih delovanja svih prisutnih faktora, te stoga i deformisane, slično izohipsama.
Dalje, očigledno je da, osim klasičnih radiestezijskih zračenja, postoje i drugi uticaji, pre svega kod samih osoba, kao  i u predmetima koji ih okružuju, te je potrebna i takva vrsta pregleda. To je bio jedan od razloga izbegavanja rada, samo  preko crteža, (iako se to naravno radi), a drugi su razlozi vezani  za ono što se preko crteža može otkriti, ali bez ličnog prisustva, ne i shvatiti. Potreba se pojavila još na samom početku rada, kada se ispostavilo da je u zapadnijim  delovima, one, odavno već bivše države, gde je radiestezija bila ozbiljnije shvaćena i mnogo popularnija, dosta ljudi uradilo preglede svojih kuća, ali da nije bilo značajnijih poboljšanja. Kako tadašnji  poznati radiestezisti toga područja, nisu, tada još dovoljno, poklanjali pažnje drugim vrstama uticaja, ukazala se potreba da se udje dublje u sve to, pa je i taj pregled kuća, bivao sve duži i duži, ali su  otkrića i rezultati bili fascinantni.
Rat na tim prostorima, doneo je  i velike migracije, pa se ulazilo i u kuće u koje  verovatno radiestezista nikada, u običnim prilikama ne bi ni ušao, niti će više ući, što je opet otvorilo uvid u neka nova razmišljanja i spoznaje. Isti rat je doneo, osim, nažalost, fizičkih žrtava i žrtve u psihičkim sferama, počev od stvarnih ratnih trauma do raznih paranormalnih i okultnih uticaja, te je boravak na licu mesta, ostavio itekako značajan trag u iskustvu.
Paralelno sa tim, odvijao se i jedan drugi, unutarnji duhovni proces, od samoga početka. Kako su  se u to vreme, mnoga vrata otvarala i sama, brzina spoznaja je bila neverovatna. Ne razumevajući mnoge stvari tada, neke još i danas, iako su bile vrlo jasno i razumljivo rečene, moralo se doći do sopstvenog iskustva, kao najboljeg učitelja. Doći na dno nečega i to spoznati, je neželjen i težak put, jer se radi o padanju, tonjenju, ali kada ste dole, više nemate gde i može se samo gore, ponovo ka vrhu, ali mnogo bogatiji u sebi. Čini se da je taj proces za iskrene tražitelje, prisutan stalno, pa i danas. Lični proces je bio ne samo stalno dramatičan i usmeravajući, već  često i paradoksalan. Kao jedan od najboljih primera, od mnogih, te paradoksalnosti je i mala priča o veri. I pored, delimično prisutne, porodične religioznosti , naravno po majci, i osećaja u sebi, ali nažalost bez dovoljno razuma (uvek), morao je da dodje neko, drugačijih verskih opredeljenja, da nešto objasni i uvede u veru. Imajući tada i uvek sa ponosom pominjući, za prijatelja i vodiča, jednog starog, mudrog čoveka (imam, (verski učitelj), efendija Ibrahim Pajić ) i upijajući  njegovo ogromno znanje i iskustvo, ostale su zapamćene reči koje i danas odzvanjaju: “To što radiš i želiš da radiš. ne može se i opasno je raditi, i to po život, bez iskrene vere u Boga i bez Boga! Ti si kršten i moraš i treba da činiš ono što propisuje vera. Da ideš u crkvu, da spoznaš veru, da budeš u veri, tamo ti je mesto, a jedan je Bog za sve i iznad svih nas! I sve je Božije! I sve je od Boga!”. Poslušao sam njegov savet i danas sam mu duboko zahvalan. (Kasnije  se odselio, a kažu i da se poodavno “preselio”).  
Zašto sam to čuo baš od njega, tada nisam znao, ali sam ubrzo i saznao, jer je put  kasnije vodio kroz vrata Hrišćanstva, Pravoslavlja, crkava i manastira. Tadašnji i kasniji susreti sa mnogim, danas poznatim i nepoznatim monasima, igumanima i igumanijama, kojima takodje dugujem neizmernu zahvalnost, pa i onda kada sam dobijao epitimije, kao pod Ostrogom, od oca Joila, ustvari tek onda, uz nova i sveobuhvatnija saznanja, samo su potvrdili to. Nema tih knjiga, koje mogu da prenesu toplinu mudrih reči, ali i vrcavu duhovitost  tih ljudi, koji su se opredelili za život posvećen Bogu. Naravno, put  je bio  krivudav i trnovit, " Jer je tako lakše!", što bi rekao upokojeni otac Nikodim iz manastira Sveti Roman, dok me je, u šetnji, umesto pravim i kratkim asfaltom, " vodao" dugačkom, vrludavom kozijom stazicom iznad manastira! 
Ili priča oca Tadeja o sopstvenom životu, od a do š, jer je bilo vremena, pošto, za divno čudo, nikoga od gostiju tada nije bilo u manastiru, zašto baš meni i tada, ni danas ne znam! Ili dramatične životne priče nekih sadašnjih, a i nekih upokojenih igumanija! Pogotovo kada u jednom takvom budete i aktivni učesnik! Svako od njih je potvrdjivao reči i savete staroga imama, i put koji se pokazao kao jedini ispravan. U ovome, biti bez vere, AKTIVNE vere,  je, biti “prevaren”!

   Zahvaljujući tome, ubrzo se iskristalisalo shvatanje prave svrhe svega toga. Pokazalo se, nažalost, da  ljudima, pogotovo u smutna vremena, samo lično iskustvo o postojanju raznih vrsta sila, o kojima su samo nagadjali ili slušali, odmah menja percepciju života. Medjutim, istovremena spoznaja o neuporedivo većoj  moći i nadmoći sile Božije reči, imena Gospoda Isusa Hrista, molitve  i moći krsta, se pokazala kao najbolji i najbrži put ka promeni duhovnog stanja i okretanju ka veri. Tako se spojilo, "nespojivo". Naravno, postoje primedbe na to, ali osnovno je pitanje, želimo li sujeverje ili veru, nevernike ili vernike ili i dalje prazne crkve i manastire? Napraviti taj prvi korak i ući u hram  i krstiti se ili se prvi put pričestiti je veliki korak. Dalje sve zavisi od onih, koji su tamo domaćini.
   U cilju istine, bez obzira na moguće komentare, mora se reći da se istovremeno, pojavila  i mogućnost "detekcije" preko telefona, direktna teleradiestezija (neko će je nazvati mentalna, jer nije direktno rad na prostoru, ali i taj rad je mentalni). Teleradiestezija se pre svega odnosi na pomenute preglede stana preko crteža, ali i na "dijagnostiku" na daljinu, ponekad uz neki uzorak osobe koja se pregleda, ( gde počinje slična oblast, radionika, već odavno poznata). Medjutim, direktna teleradiestezija, odmah u okviru telefonskog razgovora, u to vreme ili nije bila tako poznata (osim na nivou "vidovnjačkih" poluzabava preko radija, a onda je krenula TV lavina zabavnog karaktera) ili se, verovatnije, o njoj nije ni govorilo. Iskristalisala se "sama od sebe" odmah po početku rada, ali su detalji nastanka, potpuno izbledeli. Još uvek, dobar deo toga, koji se pokazao potpuno svrsishodan i tačan, kao i vrlo  zanimljiv i za sagovornika, ostaje pod velom tajne. Uvek se postavlja pitanje, odakle to dolazi, Mene to više ne interesuje. Ono što se može sa sigurnošću reći je da, hvala Bogu, to nije ni vidovitost,  ni pogadjanje, ni "gledanje" u bilo šta. Ta vrsta rada, kada se ustanovljava informacija, o uzrocima problema, kao i o tome, kakvi i koji uticaji postoje i šta se može uraditi, mora biti apsolutno iskrena, objektivna i besplatna
   Još samo malo pojašnjenje izrečenog, o tome da me više ne interesuje izvor informacija. Naravno da me interesuje, iako, mislim da znam, otprilike, ali to je rečeno u smislu potrebe da više ne učestvujem u beskrajnim raspravama, o tome, šta, recimo, pokreće visak! Pokreće ga naše telo i to ne samo ruka! Imamo, već odavno, čitav sistem u radiesteziji, pod nazivom "Radiestezija bez pribora"! Istina, oblik viska, utiče na način konvencije, ali ne i na kvalitet odgovora! Zato je pravljenje viska u obliku krsta ili sa krstom kao simbolom na visku, (Poljska), nepotrebna stvar, ako je povod  neka vrsta zaštite, ali je apsolutno dozvoljeno, ako to odgovara radiestezisti. Komentari da je rad sa viskom posledica "loših sila", ne mogu se odnositi na sam visak kao pomagalo, već (a i mogu) na osobu koja ga koristi! Suština je u čije ime i u koje svrhe, radiestezista koristi "svoje" sposobnosti!  Znate,  olovkom su napisane divne knjige i pesme, istorija čovečanstva i Sveto pismo, ali i ubijani ljudi, a šta tek reći za nož ili za naš organ govora, jezik! 
   Istovremeno, ti prvi kontakti, odnosno, obavezni, telefonski razgovori su i neka vrsta prve pomoći, jer bar i delimično ili potpuno otkrivanje uzroka problema, počinje i da ga menja, odnosno smanjuje.  To je u, DANKO RADIESTEZIJI DANKO, još uvek, osnovni preduslov bilo kakvog daljeg rada.  Javno je proveravana u desetinama, višesatnih radio emisija uživo, a privatno u hiljadama direktnih susreta, kao i u desetinama hiljada telefonskih razgovora!
   Osim dobijenog slogana, SPAVATE LOŠE, USTAJETE UMORNI?, koji je u sledećim godinama postao neka vrsta logoa,  i zaštitnog znaka, te noći (ili jutra), dobijena je i još jedna informacija,  kao odgovor na pitanje ŠTA DA SE RADI?, odnosno, KAKO REŠAVATI PROBLEME? Odgovor je bio napisan na svim mogućim pismima i u blještavom sjaju: SVETLOST, SVETLOST, SVETLOST!  I bez obzira što se to znalo hiljadama godina, naravno, opet je, za nas, moralo da prodje vreme da se to razume, a  nije moglo biti napisano i rečeno jednostavnije. 
   Ali eto, postojala je i postoji SVETLOST, univerzalni obrazac postojanja svega, koja sve navedeno i sadrži u sebi i shvaćena  na sve moguće načine i kao SVETLOST i kao SVETOST  i kao  SVETO i kao SVETLO i kao SVETLO ( dugo e), uvek za sve, jedinstveni i univerzalni, Božiji lek. Iz nje smo proizašli, njoj se i vraćamo.

   Eto, tome  će biti posvećene buduće napisane stranice, (neke već objavljene) pod DANKO RADIESTEZIJA i RADIESTEZIJA DANKO, koje će neko, nadamo se, možda i čitati i amaterski uradjeni video filmovi, pod istim imenom, koje će neko, možda i pogledati.

 (Objavljeno maja 2010 godine, pomalo  redigovano i  ažurirano maja 2015, juna 2017 godine, april 2019)